FAQ          

                                                     

, R, - , . . . (J. R. Rydberg) 1890. , ( ), , . ,8010-24.jpg = 10973731,534(13) -1 ( 1986), - ,8010-25.jpg = 13,6056981(40) . ;

8010-26.jpg , Mi - .

    FAQ          

( 20 )


, , , CMB ( ) - , , , , - , , , . , . FAQ .

 09.08.2020 - 18:30: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> - _.
09.08.2020 - 18:29: - Economy and Finances -> - _.
09.08.2020 - 14:05: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> ( ) - _.
09.08.2020 - 04:38: , - War, Politics and Science -> - _.
08.08.2020 - 18:15: , - War, Politics and Science -> . - _.
08.08.2020 - 18:12: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> - _.
08.08.2020 - 17:06: - Ecology -> - _.
08.08.2020 - 14:37: , - War, Politics and Science -> . ? - _.
08.08.2020 - 06:18: , - War, Politics and Science -> - _.
07.08.2020 - 17:15: - Ecology -> - _.
07.08.2020 - 17:15: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> - _.
07.08.2020 - 13:57: - Theorizing and Mathematical Design -> - - _.

   - Bourabai Research Bourabai Research Institution